Saturday, May 7, 2011

கார்ல் மார்க்ஸியச் சிந்தனை மையம் (ebooks)


கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் - எங்கெல்ஸ்
கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை
கூலியுழைப்பும் மூலதனமும் - கார்ல் மார்க்ஸ்
புரட்சியில் இளைஞர்கள் - லெனின்
லுத்விக் ஃபாயர்பாக்கும் மூலச்சிறப்புள்ள ஜொமன் தத்துவஞானத்தின் முடிவும்


More Download http://www.4shared.com/minifolder/zxLkolTY/Marxist_Literature.html

No comments:

Post a Comment